معیار دینی بودن حکومت
43 بازدید
محل نشر: کنگره امام خمینی و حکومت اسلامی مجموعه اثار ج1 ت1378
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی