سهم الهیات مسیحی درطرح مساله حدوث وقدم کلام الهی در علم کلام
48 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: تربیت معلم البرز
تاریخ دفاع: 1389
نام استاد/نام دانشجو : حیدر عباسی