رابطه نفس وبدن از دیدگاه ابن سینا وملا صدرا وتاثیر ان درمساله معاد
50 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: مدرسه عالی شهید مطهری
تاریخ دفاع: 1389
نام استاد/نام دانشجو : نرگس یاوران