بررسی تاثیر گناه بر معرفت ازدیدگاه علامه طباطبایی
51 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: تربیت معلم البرز
تاریخ دفاع: 1389
نام استاد/نام دانشجو : مجید عباسی