بررسی تاثیر ابن سینا بر توماس اکوئیناس
49 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: اصفهان
تاریخ دفاع: 1378
نام استاد/نام دانشجو : رزیتا افراز بروجنی