بررسی تطبیقی تفسیرآیات زنان پیامبراز نظرگاه زمخشری وطباطبائی
51 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: خوارزمی
تاریخ دفاع: 1392
نام استاد/نام دانشجو : الهام جعفری آزاد
باسمه تعالی مساله تعدد زوجات پیامبر اعظم صلی الله علیه واله یکی مسایل چالش برانگیز به ویژه نزد مخالفان بوده است لذا بررسی چند وچون ان با تکیه برایات قران و 2تفسیر گرانقدر شیعه و سنی یعنی کشاف والمیزان به صورت تطبیقی میتواند کمک سایسته ای به بررسی این مساله بنماید و این پایان نامه متکفل چنین موضوعی است .