چگونگی فاعلیت خداوند در عالم طبیعت از دیدگاه قرآن وبررسی اشکالات منکران آن
80 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: خوارزمی
تاریخ دفاع: 1393
نام استاد/نام دانشجو : خانم فاطمه توحیدی پور
باسمه تعالی در این پایان نامه انواع فاعلیت خداوند بر اساس آیات مبارکات قرآن بررسی شده وسپس کوشش شده به اجمال اشکالات منکران فاعلیت خداوند متعال در طبیعت نقل ونقد شود